ممبئی:طوفانی بارش، 22،افراد ہلاک،عبوری راحت کااعلان